miso house บ้านแห่งรอยยิ้ม

มิถุนายน 4, 2012 in slide show

Misohouse(미소하우스ให้บริการติดต่อประสานงานและให้บริการเกี่ยวกับประเทศเกาหลี ด้วยผู้มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่ประเทศเกาหลีกว่า 3 ปี พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรด้านภาษาเกาหลีจาก Korean Language Institute of Yonsei University (연세대학교 한국어학당) บริการของเราครอบคลุมการบริการที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลี ทั้งการแปลภาษาเกาหลีสอนภาษาเกาหลี, บริการล่ามภาษาเกาหลี และบริการด้านการศึกษาต่อประเทศเกาหลี

 

โทร: 08-1614-5192 (เอก)

อีเมล์: misohouse_2010@hotmail.com

เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/#!/MisohouseMiso